Innovatiivisia, luovia ja tuotannollisia ratkaisuja

Desigencen asiantuntijuuden, työkalujen ja toimintamallin avulla asiakkaalle rakentuu varmuus kaupallisesti menestyvästä tuotteesta. Autamme ratkaisemaan strategiset kysymykset:

 • Millaista suorituskykyä markkinat edellyttävät?
 • Miten tuoteidea kannattaa tuotteistaa?
 • Miten tuotteeseen ja valikoimaan aikaansaadaan hinnoitteluvoimaa?
 • Mikä on tuottavin liiketoimintamalli ja markkinoille menon strategia?
 • Miten ostaminen tehdään helpoksi?

Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu on strateginen ongelmanratkaisuprosessi. Tuotteen ulkonäön, rakenteen, käytettävyyden ja materiaalivalintojen suunnittelulla toteutetaan tuotteen kaupalliset suorituskykytavoitteet. Tämä osaaminen johtaa parempaan tuottavuuteen ja elämänlaatuun innovatiivisten tuotteiden, järjestelmien, palvelujen ja kokemusten kautta.

Desigencen teollisen muotoilun lisäarvo asiakkaille:

 • Brändiä toteuttava muotoilu lisää myyntiä
 • Fyysisten tuotteiden ergonomia ja käytön helppous lisää tuottavuutta ja asiakasuskollisuutta
 • Suunnitelmien dokumentointi tukee laadunhallintaa ja viranomaisvaatimuksia
 • Kustannustehokkuus mekaniikan toteuttamiseen ja ilmastomyönteisiin materiaaliratkaisuihin
 • Tuotannon ratkaisujen ja kustannusten ennakointi erilaisilla volyymeillä

Kysy lisää

Täydellisyys saavutetaan, ei silloin, kun ei ole enää mitään lisättävää,
vaan kun ei ole enää mitään pois otettavaa!

Käyttäjälähtöinen teollinen palvelumuotoilu

Teknologiat ja digitaaliset alustat luovat uutta lisäarvoa teollisten tuotteiden valmistajille ja auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaille voidaan tarjota koneisiin ja laitteisiin laatua parantavia optioita, kun tietoa voidaan kerätä digitaalisesti. Esimerkiksi terveysteknologian tuotteissa voidaan mittausten onnistumista parantaa potilasasettelua tukevilla käytettävyyden ratkaisuilla.

Desigencen UI/UX:n lisäarvo asiakkaille:

 • Helpottaa digitaalisten lisäarvopalveluiden toimintojen priorisointia
 • Optimoi kehitystyön ajan ja kustannukset
 • Parantaa järjestelmän tuottavuutta
 • Optimoidut käyttäjäkohtaiset ominaisuudet nopeuttavat oppimista, lisäten käyttäjien sitoutumista järjestelmään
 • Helpompi digitaalisten lisäarvopalveluiden myynti ja asiakashankinta

UCD 2.0 – Uusi käyttäjälähtöisen suunnittelun malli! >>

Asiakaskokemuksen ja hinnoittelun symbioosi >>


Mekaniikkasuunnittelu

Asiakkaamme ydinosaamista on laitteen teknologia ja arvon kaupallistamisen toteutus. Tuotteen hinta perustuu loppuasiakkaalle tuotettuun hyötyyn. Tuotteesta saatavaan katteeseen vaikutetaan suunnittelemalla tuote niin, että sen valmistaminen on kustannustehokasta. Tämä on tehtävämme.

Desigencen mekaniikan lisäarvo asiakkaille:

 • Alhaisemmat valmistuskustannukset
 • Helposti valmistettava tuote
 • Kokemukset eri toimialojen valmistusinnovaatioista
 • Standardien mukaisuus ja tarkat dokumentit
 • Ammattimainen valmistaja- ja asiantuntijaverkosto
 • Hyvin toimiva ketterä tiimi

Kysy lisää


Elektroniikkasuunnittelu

Elektroniikan ja sulautettujen ohjelmistojen suunnittelu auttaa muuttamaan asiakkaan lujan business casen tuotteeksi. Laiteläheisestä ohjelmistosta tietokantoihin sekä pilviratkaisuihin. Merkittävänä lisäarvona ja markkinoille menon nopeutena käsinladonnan mahdollisuus pienille erille 1-100 kpl. Toimitamme elektroniikasuunnittelun yhteistyössä kokeneen partnerin kanssa.

Desigencen elektroniikkasuunnittelun lisäarvo asiakkaille:

 • Spesifikaatiot, dokumentointi ja projektinjohto
 • Komponenttien saatavuus hallitaan tehokkaasti, kun suunnittelu, ohjelmointi ja ladonta toteutetaan yhdessä paikassa. Lisäksi aika- ja kustannussäästöt.
 • Käsinladonnan mahdollisuus yksittäiselle piirilevylle tai pienille erille
 • Testattu elektroniikka ja vaadittavien sertifiointitestausten toimitus
 • Kokenut asiantuntijoiden verkosto
 • Elektroniikan ja sulautettujen ohjelmistojen avaimet käteen projektit

Kysy lisää