Täydellinen konsepti

Tuotekehitys on täynnä epävarmuuksia: myykö tuote, saavutetaanko tavoitteet? Erityisesti uudet markkinat haastavat vähäisen tiedon ja korkean epävarmuuden muodossa.

Kokemuksemme mukaan liikkeenjohto odottaa uusien tuotteiden konsepteilta seuraavia näkökulmia:

  • Vahvempia hinta & suorituskykyanalyysejä sekä vertailuarvoja
  • Riskienhallinta-analyysiä kannibalisaation välttämiseksi valikoimassa
  • Vaihtoehtoisia tapoja monetisoida innovaatio
  • Näkemystä, miten tuotteeseen voidaan luoda hinnoitteluvoimaa kilpailussa

Unohda pitkät esitykset ja keskity olennaiseen. Tee asiakas- ja käyttäjälähtöisiä päätöksiä. Napakka A4-yhteenveto tiivistää uuden tuotteen menestymisen kilpailussa.

Ota seuraava askel innovoinnissa ja kokeile uutta lähestymistapaa. Koe kun epävarmuus vähenee. Saavuta voittava hinta- & suorituskyky asemointi ja tuotteelle asetetut bisnes- tavoitteet. Täydellinen työkalu. Tekee konseptoinnista 10 kertaa tehokkaampaa. Ota yhteyttä heti!

Kysy lisää