Markkinoille nopeammin ja juuri oikealla hinnalla!

Discovery Logo

Markkinoille nopeammin ja juuri oikealla hinnalla!

Discovery Logo

Visuaalinen AR -maksuhalukkuustutkimus

Tutkittavat tuotteet näyttäytyvät vastaajille luonnollisessa ympäristössä ja realistisessa mittakaavassa.

Tarkistele tutkimusten tuloksia sovelluksen statistiikka-näkymästä tai tulosta raportti.

DG Discovery tuottaa hyötyjä uuden tuotteen & liiketoiminnan kehittämiseen

OIKEA HINTA JA LIIKETOIMINTAMALLI

Selvitettyyn hyötyyn ja maksuhalukkuuteen perustuva hinnoittelu ja liiketoimintamalli tuottavat eniten.

TUOTEHALLINTA HELPOTTUU

Eri segmenttien asiakkaat järjestävät ominaisuudet valmiiksi tarpeellisuuden ja kokemansa arvon mukaan.

T&K INVESTOINTIEN OPTIMOINTI

Aito asiakastieto sekä tiedon keräyksen, purkamisen ja analysoinnin strukturointi nopeuttaa, selkeyttää ja säästää.

TUOTANNON RISKIEN KARSIMINEN

Tuotantoon siirtyy vain kysyntää vastaava ja parhaiten tuottava tuote.

OSTON ESTEET SELVILLE

Hinta, ominaisuus tai kysynnän puute. Tieto oston esteestä päätöksen perustaksi.

HYVÄ ASIAKASKOKEMUS

Asiakastarpeeseen vastaava tuote on helppo kommunikoida ja asiakaskokemus on aina hyvä.

Katso Discovery video!

Discovery kyselymallit

Ominaisuuksien hyöty ja hinta

Esittele kaikki ominaisuudet yksi kerrallaan. Jokaisen ominaisuuden osalta arvioidaan sen hyöty ja hinta.

Oston todennäköisyys

Esittele yksi tuote ja sen ominaisuudet, hyödyt ja hinta. Tee oston todennäköisyydestä yksityiskohtainen kysely.

Vaihtoehtojen vertailu

Esittele useita valmiita vaihtoehtoja tuotteesta, vaihtelevilla ominaisuuksilla, hyödyillä ja hinnoilla.

(Conjoint - MaxDiff)

Rakenna oma tuote

Ominaisuuksien määrä, hyödyt ja hinta kulkevat käsi kädessä, kun asiakas valitsee sopivan tuotteen.

Immersiivinen analytiikka listaa uuden tuotteen menestystekijät

Uudet tuotteet ovat verkotettuja älykkäitä laitteita, joiden avulla asiakkaille voidaan tuottaa uusiutuvaa arvoa tuotteen elinkaaren aikana. Erilaisten ominaisuuksien kehittämisessä on kriittistä ymmärtää miten ne palvelevat asiakkaita ja mitä asiakkaat haluavat ominaisuuksien tuottamista hyödyistä maksaa.

Teollinen muotoilu on monipuolinen työkalu, jolla uudet tuotteet visioidaan konkreettisiksi tuotemalleiksi innovaatioprojektien varhaisessa vaiheessa. Muotoilulla on voimaa. Konseptit koukuttavat katsomaan. Bisneskriittisissä päätöksissä perinteinen design on kuitenkin tylsä työkalu. ”Taiteilijan näkemys” ei yleensä sisällä tietoa, mitä asiakkaat ajattelevat uudesta tuoteideasta ja tarvitsevatko he kaikkia tuotteen ominaisuuksia.

Desigence on teroittanut tylsän työkalun uudella teknologialla ja osaamisella. IPR-suojattu Discovery-palvelu koostuu teollisen muotoilun, AR-teknologian sekä hyötyyn perustuvan hinnoittelun tutkimisesta ja osaamisesta.

Asiakashyötyjen syvällinen ymmärtäminen on innovaation kaupallisen menestymisen perusta. Investointi- tai sijoituspäätöstä varten yritysjohto ja rahoittajat tarvitsevat tiedon, onko uusi tuoteidea validoitu markkinassa? Mikä on tuottavin liiketoimintamalli ja miltä näyttää idean kova ydin - hyöty, hinta, volyymi ja kustannukset?

Desigencen visuaalinen AR-maksuhalukkuustutkimus tuottaa tämän tiedon ja palvelee fiksulla tavalla yrityksen asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Desigencen asiantuntijatiimi koostuu kokeneista ammattilaisista. Mm. strategisen hinnoittelun spesialisteja on tiimissä Suomesta, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Immersiivisen analytiikan klusteriimme kuuluu kasvava joukko asiakashyödyn digitaalisen tutkimuksen ja teknologian asiantuntijoita.

Toimitamme tietoa tulevaisuuden tuotteen menestystekijöistä avaimet käteen projekteina. Kysy lisätietoja!

Discovery Grafiikka

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

Desigence Oy
Lemuntie 3-5 B, FI-00510 Helsinki
Kalastajankatu 1, FI-20100 Turku

+358 9 350 5280
contact@desigence.com
www.desigence.com