Työkalu tuotteen kaupallisen menestyksen suunnitteluun

Discovery Logo

Työkalu tuotteen kaupallisen menestyksen suunnitteluun

Discovery Logo

DG DISCOVERY - Työkalu tuotteen kaupallisen menestyksen suunnitteluun

Onko sinulla palveluidea tai ajatus uudesta tuotteesta? Desigencen DISCOVERY-palvelulla idea konkretisoidaan kuvaksi, applikaatioksi tai vaikkapa animaatioksi. Idean asiakashyödyt sekä ominaisuudet priorisoidaan ja jäsennetään helposti viestittävään muotoon. Näin syntyneellä materiaalilla tehdään kohdesegmentissä maksuhalukkuustutkimus, jonka perusteella linjataan uuden tuotteen business case.

Discovery

Kansainvälisten suuryritysten T&K-työkaluja PK- ja StartUp-yritysten käyttöön.

Osaamista uuden tuotteen ominaisuuksien validointiin ennen varsinaista tuotekehitystä!

Miten?

Discovery -palvelun ytimessä ovat kokeneet johdon konsultit ja uniikki visuaalinen maksuhalukkuustutkimus.

1. JOHDON VISIO UUSISTA TUOTTEISTA

Uusien tuotteiden visiointi ja priorisointi.

Idea Picturization Icon

2. KUVAAMINEN & MAKSUHALUKKUUSTUTKIMUS

Uuden tuotteen ominaisuuksien ja hyötyjen kiteytys. Maksuhalukkuustutkimus valitussa segmentissä.

Pricing Study Icon

3. ANALYTIIKKA JA KONSULTOINTI

Suositukset miten uudella tuotteella voidaan vaikuttaa yrityksen valuaatioon, liikevaihtoon ja katteeseen.

Recommendations Icon

Mitä hyötyä Discovery tuottaa?

Tutkimusten mukaan n. 70% uusien tuotteiden kehitysprojekteista ei saavuta niille asetettuja kate- ja volyymitavoitteita (HBR).

Joskus innostutaan liikaa teknologian mahdollisuuksista. Tuote pakataan täyteen ominaisuuksia, selvittämättä kunnolla, mistä asiakas haluaa maksaa.

Menestyvät yritykset kehittävät ja segmentoivat uuden tuotteen asiakkaan kokeman arvon perusteella.

Ota yhteyttä. Kuulemme mieluusti haasteistasi!

Arto Ruokonen
CEO

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

Desigence Oy
Lemuntie 3-5 B, FI-00510 Helsinki
Kalastajankatu 1, FI-20100 Turku

+358 9 350 5280
contact@desigence.com
www.desigence.com