22.9.2023

Hyvä suorituskyky. Strategisempi ote markkinasta!

Jokainen yritys pyrkii varmistamaan tuotteidensa suorituskyvyn markkinoilla. Tässä pyrkimyksessä keskeiseksi kysymykseksi nousee: millaiseen tietoon, arviointiin tai dataan yrityksen päätöksenteko pohjaa? Arviointi tarjoaa yrityksille objektiivisen pohjan päätöksentekoon. […]
20.9.2023

Asiakaskokemuksen ja hinnoittelun symbioosi

Digitaalisen liiketoiminnan dynaamisessa maisemassa yritykset joutuvat jatkuvasti mukautumaan uusiin trendeihin ja innovaatioihin. Tämän päivän bisnespäätöksen tekijänä on oleellista ymmärtää kaksi keskeistä elementtiä, jotka voivat mullistaa tuotteen […]
19.9.2023

Symsonin Hyperlearning™

Etlan Kodinrakentamisen tuore katsaus kertoo mahdollisesta kysynnän laskun tasaantumisesta. Tukku- ja vähittäiskaupan näkökulmasta tämä saattaa kajastaa myönteisenä uutisena. Kuten tiedämme, merkittävä osa tuloksellista kaupankäyntiä kietoutuu yhteen […]
17.9.2023

UCD 2.0 – Uusi käyttäjälähtöisen suunnittelun malli!

Käyttäjälähtöisyys on keskiössä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnassa, ja se on vakiinnuttanut asemansa jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Erityisesti digitaalisten SaaS-palveluiden kentällä se on osoittanut arvonsa. Tämän […]
15.9.2023

Tuotekonsepti on asiakashyötyjen assembly!

Tuotekonsepti on tuotteen kehityksen sydämessä ja sillä on keskeinen rooli tuotteen menestyksessä markkinoilla. Se on kuin navigaattori, joka ohjaa yrityksiä tuotekehityksen monimutkaisessa maisemassa, määritellen visioita, tavoitteita […]
13.9.2023

Desigencen resepti kaupalliseen menestykseen: asiakasarvo, tuoteominaisuudet ja hinnoitteluvoima

Jokaisen menestyvän tuotteen tarina alkaa ideasta – kipinästä, joka voi mullistaa markkinat. Mutta, kuten monet liiketoimintajohtajat ja tuotepäälliköt ovat oppineet, idean ja todellisen markkinamenestyksen välillä on […]
30.8.2023

Liiketoiminnan voitto on ”selviytymisen kustannus”

Yritysmaailmassa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat menestykseen. Yksi keskeinen näistä on tuotteen hinnoittelu. Se ei ole vain numero, joka kiinnitetään tuotteeseen, vaan strateginen valinta, joka voi […]
28.8.2023

Asemointi, asemointi, asemointi

Kun astut tuotteen kehittämisen maailmaan, törmäät moniin asemointityökaluihin, jotka perustuvat usein subjektiivisiin arvioihin. Kuten monet liiketoimintajohtajat ja tuotepäälliköt tietävät, uuden tuotteen kehittämisessä asemointi on kriittinen vaihe. […]
26.8.2023

Verkostovaikutuksen voima SaaS-tuotteille PLG-liiketoiminnassa

Maailma digitalisoituu vauhdilla, ja jokainen digitaalisen SaaS-tuotteen liiketoimintajohtaja sekä tuotepäällikkö on varmasti törmännyt termiin ”verkostovaikutus”. Mutta mitä se todella tarkoittaa, ja miksi se on niin ratkaisevaa […]
24.8.2023

Hinnoittelun monimuotoiset haasteet tukku- ja vähittäiskaupassa

Jokaisen yrityksen tavoitteena on kannattavuus. Tämä vaatii oikean hinnoittelustrategian löytämistä – tehtävä, joka ei ole helppo. Tukku- ja vähittäiskaupan hinnoittelussa kohdataan erilaisia haasteita, jotka voivat vaikuttaa […]
22.8.2023

Hinnoitteluvoima SaaS-yhtiössä inflaation aikana.

Hinnoitteluvoima on tärkeä termi myös SaaS-tuotteiden maailmassa. Se viittaa yrityksen kykyyn määrittää tuotteidensa tai palveluidensa hinta ilman, että se vaikuttaa merkittävästi kysyntään. Kun yritys, kuten SaaS-yhtiö, […]
18.8.2023

Ison kappaleen 3D-tulostaminen. Opi ja hyödynnä!

Monella tuotekehittäjällä on toimistonsa nurkassa tai kotonaan 3D-tulostin, yleensä lankatulostin. Heillä on kokemusta pienistä tulostimista, mutta miten sujuu ison kappaleen tulostus? Suurten tulosteiden parissa piilee mahdollisuuksia […]
14.8.2023

Uusi tuote. Uudet mahdollisuudet ja haasteet!

Liiketoiminnan kehittyminen ja kasvu perustuvat innovaatioihin ja uusien tuotteiden kehittämiseen. Matka ideasta tuotteeksi voi kuitenkin olla täynnä monenlaisia haasteita, jotka voivat hidastaa tai jopa uhata tuotekehityksen […]
9.8.2023

Teollinen Muotoilu: Avain uuden tuotteen hinnoittelun strategiaan!

Hinnan määrittäminen perustuu aina asiakkaan kokemaan arvoon. Tätä maailman parhaat hinnoittelugurut toistavat kirjoissaan ja podcasteissaan. Mikäli olet kiinnostunut hinnoittelusta, on yksi väylä Atlantassa sijaitseva Professional Pricing […]
24.7.2023

Myyntijohtaja: Miten toteutat innovaation hinnoittelun?

Onnistunut innovaation hinnoittelu edellyttää asiakasarvon ymmärtämistä tarkasti. Tämä on tärkeää minkä tahansa uuden tuotteen suunnittelussa ja erityisesti uudelle markkinalle investoitaessa. Ohessa on 5 merkittävää asiaa, jotka […]
21.7.2023

Miten teollinen muotoilu lisää asiakkaan maksuhalukkuutta?

Miten teollinen muotoilu voi vaikuttaa asiakkaan maksuhalukkuuteen? Tämä kysymys on yhä tärkeämpi yrityksille, jotka pyrkivät erottautumaan kilpailijoistaan ja lisäämään tuotteidensa arvoa. Tässä artikkelissa syvennymme teollisen muotoilun […]
4.7.2023

Suunnitteletko uutta tuotetta? Vai tuotteen kaupallista menestystä? 

Myykö tuote? Kannattaako keksintöön investoida? Kuinka tuote on asemoitu kilpailuun? Miten uusi tuote hinnoitellaan? Miten varmistetaan tuotteen kaupallinen menestys? Tällaisia ovat johtoryhmän kysymykset tuotekehitystiimille. Mainittujen ongelmien […]
20.6.2023

Race to The Bottom — pudotuskilpailu

”Hinnan paradoksi” koskee tilannetta, jossa useimmat ihmiset tietävät, paljonko jokin heille tärkeä asia maksaa, mutta harvemmat ymmärtävät syvällisesti, miten hinta reagoi kilpailuun ja miten hintajousto vaikuttaa. […]
8.6.2023

Koska on aika AI:lle hinnoittelun optimoinnissa?

Alkaako olla aika keinoälyn hyödyntämiselle hinnoittelun optimoinnissa?   Kun valikoima ja tuotteiden määrä kasvaa, vaikeutuu sekä hidastuu tuotekohtaisten hintojen optimointi. Myös kilpailun kiristyminen ja talouden shokit […]
6.6.2023

”Pricefullness on yrittäjän Mindfullness”?

Kesälomakauden läheisyys näkyy lisääntyvänä lomakeskusteluna mediassa. Lienet huomannut, että Linkkari ehdottelee aktiivipostaajille aiheiksi ajan hallintaan sekä hyvinvointiin liittyviä aiheita. Hyviä aiheita. Käsittelemme ja ratkomme näitä itse […]
23.5.2023

”Taikuutta muodossa – 3D-tulostuksen lumo.”

Mitäpä Eino Leino kirjoittaisi 3D-tulostamisesta? Kuvassa on uudella 3D Platformin toimittamalla pursottimella tehty kappale. Ekstruuderissa on 0,6 mm suutin. Kappaleen pituus on reilut puoli metriä. Tulostamiseen […]
15.5.2023

Kiertotaloustuotteen arvo ja hinnoittelu

Kestävä hinnoitteluvoima Kiertotaloustuote-liiketoiminta perustuu ajatukseen, että taloudellisen menestyksen saavuttamisen ei tule tapahtua ympäristön tai yhteiskunnan kustannuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysten on otettava huomioon tuotteiden ja […]
12.5.2023

Hintaongelma on yleensä arvo-ongelma!

Desigencen työkaluja tuotteen asiakasarvon selvittämiseen ja hinnoitteluun Asiakkaiden kanssa vuoden 2022 aikana käydyt keskustelut osoittavat, että monella yrityksellä on parannettavaa ja halua parantaa asiakasarvon ymmärrystä ja tuotteiden […]
11.5.2023

Milloin ilmainen ei olekaan ilmainen?

Ilmaisen happotestaus?   Tuotevetoinen kasvu on kaupallistamisen strategia, jossa tuote itsessään on ensisijainen kasvun veturi. Siis siinä miten hankit, konvertoit, kehität ja kasvatat asiakkuuksia. Freemiumista onkin […]
10.5.2023

Tuotteen suorituskyvyn ja hinnoittelun suunnittelu!

Tuotteen suorituskyvyn ja hinnoittelun suunnittelu!   Markkina-asemoinnissa keskeistä on tuotteen suorituskyky suhteessa hintaan. Suorituskykyä, siis tuotteen asiakkaalle hyötyjä tuottavia ominaisuuksia,  kannattaa tarkastella neljästä strategisesta näkökulmasta: Funktionaalinen […]
9.5.2023

UI/UX-suunnittelu on monetisaatiomallin toimivuuden suunnittelua!

SaaS-tuotteiden UI/UX-suunnittelu on monetisaatiomallin toimivuuden suunnittelua! Digitaalisen liiketoiminnan kasvu edellyttää tuotteiden vaivatonta käyttöä. Kuluttajien ja ammattikäyttäjienkin toleranssi huonoa käytettävyyttä kohtaan kiristyy, kiristyy ja kiristyy. UI/UX:stä on […]
8.5.2023

Good-, Better-, Best-konfiguraatiot

Good, Better, Best. Etuja tuotteistukseen, asiakasarvon syventämiseen sekä hinnoitteluun.   SaaS-tuote toteutettuna hyvä, parempi, paras paketoinnilla on arvonluontia asiakkaalle. Asiakas voi valita sopivimman vaihtoehdon. Miten mallia […]
7.5.2023

Medicubexin innovaatio

Medicubexin terveyskioski Medicubexin autonominen ratkaisu on skaalautuva ja kustannustehokas terveydenhuollon innovaatio, joka on valmis vastaamaan ikääntyvän väestön kasvavaan tarpeeseen. Medicubex kehittää alustaa lääkärintarkastuksille ja etäterveydelle, jossa […]
6.5.2023

Paras softan suorituskyky ja hinta.

Paras ohjelmistotuotteen suorituskyvyn ja hinnan määritystapa?   Harmaan marraskuun viimeisellä viikolla käydyn ohjelmiston arkkitehtuurikeskustelun ydinsanoma tuntui olevan, että ei oikein voi arvioida älypuhelinapplikaation ja pilvipalvelun kehittämisen hintaa. […]
26.4.2023

Uusi 3D-tulostimen ekstruuderi parantaa laatua

Posti toi Amerikasta uuden ekstruuderin isoon tulostimeen (3D Platform). Saamme tehtyä isot 3D-tulosteet paremmalla laadulla tehokkaammin.