Verkostovaikutuksen voima SaaS-tuotteille PLG-liiketoiminnassa